تبلیغات
حسابداری و حسابرسی - سوالات اكسل (Excel)

سوالات اكسل (Excel)

 

نوع مطلب :اكسل ،

نوشته شده توسط:علی اصغریان یامی

                                                                            Excell
1-   چگونه می توان در یك سل كانبو یا مثلث كوچك ایجاد كرد تا بتوان انتخاب متعددی داشته باشیم ؟
             جواب )  دو روش وجود دارد:

                        الف) اول در یك ستون بعنوان مثال (رعایت  ؛ عدم رعایت  ؛ م/ن ؛ o/s   ؛ خالی....)درج میكنیم از منوی Data  ؛  Data Validation ؛ برگ Settings ؛ قسمت Allow مثلث كوچك باز كرده و كلمه List را انتخاب و از قسمت Source: قسمت كامبو قرمز رنگ ستون مورد نظر را انتخاب كنید  و كلید ok را زده حالا سل مورد نظر شما اماده انتخاب چند جواب می باشد
                        ب) منوی Data ؛ Data Validation ؛ برگ Setthngs ؛ قسمت Allow باز كردن مثلث كوچك و انتخاب كلمه list و در قسمت Source: كلمات مورد نظر را  تایپ و باعلامت ; از هم جدا كنید تا قابلیت تفكیك شدن را داشته باشد . (این مورد در پر كردن چك لیست قانون تجارت ؛ قانون محاسبات ؛ قانون مناقصات در حسابرسی و حسابداری و در رستوران برای انتخاب منوی غذا و در هتلها برای انتخاب اطاقها و منوی غذا كاربرد دارد)
2-  چگونه سر صفحه ای مورد نظر هنگام پرینت (Print) در صفحات دیگر در اكسل (Excel) درج شود ؟

           جواب) در اكسل (Excel)   ؛ 2007 از منوی    Page Layout  قسمت Page Setup كوشه سمت راست كلید كرده و از صفحه Page Setup برگ sheet قسمت Print Titles جلوی Rows to repeat at top: عنوان مورد نظر را بوسیله فلش قرمز انتخاب و كلید ok را بزنید.


 3- چگونه می توان اطلاعات یك sheet را در اكسل 2007 فیلتر (Filter)كرد؟

       جواب ) در اكسل 2007  از منوی Data  گزینه  فیلتر  Filter را انتخاب كرده و در  كنار هر ستون یك مثلث كوچك ایجاد می شود . روی ان كلیك كرده یك جدول حاوی اطلاعات ان ستون نمایش داده می شود . با گذاشتن یا برداشتن تیك در مربع مربوطه و انتخاب كلید ok  عمل فیلتر  (Filter) انجام می شود . برای بازگشت به حالت اولیه كافی است از منوی Data  گزینه فیلتر (Filter ) را انتخاب كنیم .4- چگونه فرمت (ّFormat )یك سل ( Cell) را تعریف كنیم ؟

          جواب ) سل (cell) مربوطه را انتخاب كرده و روی ان راست كلید كرده و گزینه  (Format cells) را  انتخاب  جدول مربوطه باز می شود. و گزینه های  عمومی(General) ؛ عدد(Number) ؛ پولی(Currency) ؛ حسابداری(Accounting) ؛ تاریخ(Date) ؛ زمان (Time) ؛ تراز(Alignment ) ؛ و فونت (Font) و در قسمت عدد (Number)می توان اعشار و جدا كردن اعداد بصورت سه رقمی و بصورت منفی و غیره  تعریف كرد .سپس كلید ok  را بزنید.5- چگو نه می توان یك شیت(sheet) كه بیشتر از صفحه كاغذ A4   باشد تنظیم كنیم؟ 

      جواب ) از منوی view زیر منوی work book views گزینه page break preview  را انتخاب و كادر welcome to page break preview باز می شود و كلید ok را زده و در  روی صفحه اكسل (Excel) خط های ابی رنگی ایجاد می شوند با كشیدن انها می توان اندازه  مورد نظر  ایجاد كرد.


6- چگونه به نمای كد برنامه نویسی در اكسل دست رسی پیدا كنیم.؟
      جواب ) در انتهای صفحه باز شده اكسل كه  تعداد sheet درج شده راست كلید كنید و گزینه view code را انتخاب كنید. كادر برنامه نویسی باز می شود.

7- در نمای باز شد سئوال 6 چگونه فرم مورد نظر خود  را ایجاد بكنیم ؟

   جواب ) روی ایكن insert user form  كلیك كرده یك فرم خام ایجاد می شود . همراه ان نوار ابزار tool box  ظاهر می شود. كه با استفاده از . . Check box . Option Button .multi page Scroll Bar . Spin Button . tab Strip unknown.  Frame.  Toggle Button. Image . List Box . Combo box . Text box . Label . Command Button
. می توان به بهترین   شكل ممكن فرم خودتان را طراحی كنید.


8-چگونه به فرم باز شده در سوال 7 بین command Button  بنام open ,close ارتباط  برقرار كنیم؟

  جواب ) روی ایكن insert user form كلیك كرده یك فرم بنام User Form1 ایجاد می شود. دوباره روی همان ایكن كلیك كرده یك فرم دیگر بنام User forme2 ایجاد كرده از نوار ابزار روی Command Button كلیك و  روی  هر فرم كشیده یك كلید بنام Command Button ایجاد می شود ما در قسمت Alphabetic قسمت caption نوشته روی ان كلید ها یكی بنام open , دیگری بنام Close  تغییر می دهیم.
با دوبل كلیك كردن بر روی كلید open یك صفحه برنامه نویسی ایجاد می شود و كد زیر را در می نویسیم.

private sub command Button1_click()
me.Hide                                          
UserForm2.show                             
End Sub
روی كلید فرم شمار 2 (user form 2) ؛ Close دوبل كلیك كنید .كد زیر بنویسد.
private sub Command Button1_click()
me.Hide                                          
userform1.Show                             
End sub
حالا گزینه Run را اجرا كنید فرم شماره ا و2    روی صفحه اكسل ظاهر می شود شما با كلیك كردن روی هر كلید نتیجه ان را مشاهده میكنید.

9- چگونه یك شیت (Sheet) را در اكسل (Excel)جابجا كنیم ؟

جواب ) در قسمت پایین شیت (Sheet)روی شیت (Sheet) مربوطه كلیك كرده فلش بصورت یك برگ در می اید و با كشیدن به جای مورد نظر رها می كنیم شیت(Sheet)جابجا می شود.

10- چگونه صورتهای مالی به یادداشتهای همراه لینك Link كنیم ؟

جواب ) از فایلی كه صورتهای مالی در ان Save شده روی شماره  یادداشت مربوطه راست كلیك كنید. روی گزینه Edit Hyper Link كلیك كادر مربوطه باز می شود. فایلی كه صورتهای مالی در ان  وجود دارد انتخاب كنید و روی كلید Book Mark را كلیك ؛  كادر Select Place in Document باز می شود.
در قسمت Type in the cell reference سل مورد نظر  و از قسمت or Select aplace in this document  شیت ُSheet مورد نظر را انتخاب كنید و كلید Ok را بزنید.

11- در اكسل Excel چگونه زیر بعضی از عناوین یك خط و در زیر جمع اعداد دو خط بكشیم

 جواب ) ما به دو طریق می توانیم خط های مورد نظر را ایجاد بكنیم.
              1- از منوی Insert گزینه    Shapesرا انتخاب و از كادر  باز شده روی خط مورد نظر كلیك كرده  و سپس روی سل مورد نظر بكشید خط ایجاد می شود .
              2- از منوی Home  قسمت كامبو Bottom Double Border گزینه Line Style را انتخاب و خط مورد نظر را انتخاب و  نمایشگر موس به صورت یك قلم در می اید و هر جا كه لازم باشد . خط مورد نظر را ایجاد كنید.

12- چگونه ارقام صورتهای مالی را به جمع اعداد یادداشتهای همراه  وصل كنیم كه در صورت تغییر انها صورتهای مالی به صورت خودكار تغییر كند؟
 جواب ) به دو روش این كار  انجام می شود:

           1- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب  كنید. و  به شیت Sheet مورد نظر كه یادداشت مربوطه در  ان هست  رفته روی سل جمع كلیك كنید و كلید اینتر را بزنید. ارتباط  برقرار می شود.

           2- روی سل مورد نظر كلیك كنید و علامت = را از روی صفحه كلید انتخاب كنید.و سپس بامشخص كردن ادرس دقیق سل مورد نظر فرمول ان را بنویسید به عنوان مثال می خواهیم  به سل B10 در شیت Sheet2 وصل شویم . فرمول زیر تایپ می كنیم = Sheet2!B10 توجه حتما" علامت تعجب را بزنید.

13- برای رعایت عرض صفحه های صورتهای مالی چه باید كرد؟

     جواب ) هنگام طراحی صورت های مالی باید به این قاعده  توجه كنید . در بین ستونهای تعریف شده حتما" چند ستون خالی ولی به هم فشرده در نظر بگیرید. كه هنگام درج اعداد و شرح حسابها با تغییرات ان ستونها می توان صفحه دلخواه خود را بوجود اورد.

14- از صورتهای مالی تهیه شده با اكسل(Excel) چه استفاده های می توان كرد؟

  1- تهیه نسبتهای مالی.
  2- تجزیه تحلیل نسبتهای مالی.
 3- تعیین سطح اهمیت.
 4-برنامه ریزی حسابرسی.
 5-براورد اولیه و تغییرات بعدی.
 6-اجرای عملیات حسابرسی.
7- تهیه گزارش هیئت مدیره .(قسمتهای كه به صورتهای مالی ربط دارد.)
8-اظهار نامه مالیاتی.
9-اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
10- تاییدیه ها 

11-خلاصه  5ساله صورتهای مالی
12- با توجه به پیش بینی فرمولهای فراوان در اكسل می توان در سایر رشته های مختلف هم استفاده كرد.

در بعضی از موارد فوق كافی است. فرمول مربوطه را تایپ و از طریق Link كردن به صورت خودكار نتیجه گیری كرد. اگر سیستم حسابداری بر اساس Access , SQl تهیه شده باشد كه تراز كل و معین قابل انتقال به اكسل (Excel) باشد تهیه صورتهای مالی هم به صورت خودكار انجام می شود و با تعیین ارقام  كلیدی و انتقال انها به شیت جدید جهت رسیدگی صد درصد و.
 مابقی بصورت نمونه گیری براساس دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی یا هر موسسه حسابرسی دیگر می توان به راحتی برنامه ریزی  نتیجه گیری كرد .حتی نكات عمده حسابرسی هم می توان با ان طراحی و گزارش حسابرسی و نامه مدیریت را اتوماتیك وار طراحی كرد . با دستر سی سایر استفاده كنندگان هم به این صورتهای مالی تجزیه و تحلیل سود و زیان اسان می شود . وام دهندگان به شركت هم می توانند از انها به راحتی استفاده كنند.

15-چگونه در اكسل می توان بین فروش و بهای تمام شده مقایسه كرد در صورتی كه فروش بیشتر از بهای تمام شده باشد . شرح ان كلمه سود و اگر مساوی شد  شرح ان به كلمه سربه سر  و اگر منفی شد شرح ان به كلمه زیان تغییر كند.؟

جواب ) برای پاسخ به این سوال فرض كنید نتیجه مقایسه در سل B7 انجام شود ولی شرح ان در سل C7 ارایه گردد.ما در اینجا بعنوان مثال در سل H5 كلمه سود و در سلH6 كلمه زیان و در سل H7 كلمه سر به سر درج می كنیم و با نوشتن این فرمول =IF(B7>0;H5;IF(B7=0;H7;H6)) به صورت خودكار با توجه به نتیجه مقایسه كلمه تعریف شده ارایه می گردد.و حتی می توان شرح مناسبی هم به ان داد.( توجه علامت مساوی در سمت چپ و دو پرانتز اخر ؛  بعد از H6 قرار گیرد.)

16-چگونه می توان كاربرگهای اصلی حسابرسی با اكسل طراحی كرد؟

سیستم های كه قابلیت انتقال( تراز كل و تراز معین و تراز تفصیلی) حسابداری به اكسل را داشته باشند تراز سال گذشته در یك شیت(ُSheet)  و تراز سال مورد رسیدگی در شیت(Sheet) دیگر قرار داده و به شرح زیر انتقال انجام شود.
1- در تراز های كه حجم كمتری دارند بوسیله كپی (Copy) پیست(Paste) و مقایسه كد و  شرح  این عمل در كنار هم قرار می دهیم و در یك ستون عطف و درستونهای بعدی اصلاحات پیشنهادی  و  اصلاحات طبقه بندی و ستون نهای كه با صورتهای مالی قابل رد یابی  باشد در واقع به این طریق می توان صورتهای مالی را هم طراحی و لینك كرد.

2- بجای كپی (Copy) پیست(Paste) از فرمول(V Look up )استفاده كنید با تعیین ستون و جدول  عمل مقایسه به راحتی انجام می دهد.این روش برای عملیاتی كه حجم ان بیشتر است استفاده كنید و مابقی ستونها مثل روش شماره 1 تنظیم كنید. 

17- چگونه یك شیت اكسل Excel در قالب صفحات web ذخیره كنیم ؟

     جواب ) پس از  ایجاد شیت مورد نظر به منوی File گزینه  Save as web page را انتخاب .كادر Save As باز می شود و در قسمت File name نام فایل مورد نظر را بنویسید و سپس روی كلید Save كلیك كنید فایل شما به صورت صفحات web ذخیره می شود.

18- چگونه از اكسل در پرونده دایم حسابرسی استفاده كنیم؟

   جواب ) با توجه به پیش بینی شركت microsoft در اكسل كه تمام سل های ان دارای ادرس می باشد. می توان تمام اطلاعات:
1- اسامی و ادرسها و كروكی
2-تاریخچه فعالیت نمودار مراحل تولید و انواع محصولات و  نحوه  توزیع ان.
3-نمودار سازمانی كلی ؛ امور مالی؛ مدیران اجرایی ؛ ایین نامه ها و دستورالعملها  استخدامی ؛ امار و اطلاعات كلی كاركنان و شیوه تعیین پاداش به انها.
4-سیستم حسابداری ؛ سیستم كنترل داخلی  ؛ نامه مدیریت برنامه های حسابرسان داخلی و نكات مهم ان.
5-خلاصه 5 ساله صورتهای مالی ؛ گزارش نكات عمده ؛  رویه های حسابداری ؛ چك لیست اطلاعاتی كه باید در صورتهای مالی افشاء گردد ؛ نكات انتقالی به دوره اتی ؛ چك لیست رعایت قانون تجارت ؛ چك لیست قانون محاسبات .؛ گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.
6-تاریخچه تغییرات سرمایه ؛ صورت ریز سهام داران ؛ تاریخچه تغییرات اندوخته ها .
7-گزارشات صورتهای مالی تلفییقی ؛ سایر سرمایه گذاریها ؛.
8-اموال غیر منقول ؛ سایر داراییها  ؛ داراییهای نامشهود ؛ سوابق مالكیت داراییها ؛ تجدید ارزیابی داراییها.
9-خلاصه وضعیت 5 ساله مالیاتی و سایر مستندات .
10-قرارداد تسهیلات مالی دریافتی چند ساله ؛ خلاصه قرارداد بلند مدت چند ساله صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره  پروانه ها و حق الامتیاز .
11-اساسنامه ؛ اظهار نامه ثبت شركت و شركتنامه ؛ روزنامه رسمی ؛ پروانه تاسیس ؛ پروانه بهره برداری كارت بازرگانی.
12-مدارك جایگزین
قسمتی از مدارك فوق به صورت تایپ و  قسمتی بصورت لینك و قسمتی كه معمولا" خارج  از سیستم  واحد رسیدگی می باشد به صورت اسكن می توان تهیه كرد  این كار در سایر نهادها و دستگاههای دیگر هم كاربرد دارد .یك بار تهیه ان باعث صرفه جوی در وقت و هزینه ها می شود. به راحتی به روز رسانی می شود و همه مدارك فوق در یك سی دی قرار می گیرد و به راحتی قابل حمل می باشد. 

19- برای پیدا كردن یك كلمه یا عدد در صورتهای مالی تهیه شده با اكسل چه كاری باید انجام داد؟

جواب) كلید ctrl+f را گرفته كادر  Find and Replace باز شده در قسمت Find what متن یا عدد مورد نظر را تایپ سپس با انتخاب اینكه در كدام قسمت جستجو كند : sheet , workbook , By Rows ,By Columns, Formulas ,Values ,Comments تعیین و كلید Find All را بزنید در قسمت پایین همین كادر قسمتی ایجاد می شود كه متن یا كلمه یا عدد یافت شده بصورت ادرس :Book , sheet ,name ,cell , value نشان می دهد شما با كلیك روی ان نشان گر موس روی  سل مربوطه قرار می گیرد. روی برگ Replace كلیك كنید و جلوی Replace with كلمه یا جمله ای كه باید جایگزینه كلمه دیگری شود درج و روی كلید Replace All ; كلیك كلمه جدید جایگزین ان می شود.

20- علاوه بر تهیه صورتهای مالی بوسیله اكسل چه استفاده دیگری در حسابرسی از ان  می شود؟

جواب )1- تهیه نمودار نحوه كلی حسابرسی.

2-كسب اطلاعات لازم برای پذیرش كار.

3-كسب اطلاعات كلی و شناخت الزامات قانونی.

4-براورد خطر عدم كشف ناشی از بررسی تحلیل و مقدماتی(APR)

5-.-براورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی و مانده حسابها و گروه معاملات عمده(IR).

6-فرمهای شناخت اولیه از سیستم كنترل داخلی و  براورد اولیه از خطر كنتر(CR)به شرح ذیل و ارزیابی سیستم كنترل داخلی:

6-1چرخه فروش؛ درامدها و دریافتها

6-2چرخه خرید ؛هزینه و  پرداختها

6-3چرخه حقوق و دستمزد

6-4چرخه داراییهای ثابت

6-5چرخه موجودی  مواد و كالا

7-براورد اهمیت.(M)

8-تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی(AAR)

9-براورد اولیه از خطر عدم كشف (TDDR)

10-تعیین خطر كنترل مانده حسابها و گروه معاملات عمده.

11-براورد خطر عدم كشف.

12-طراحی ؛ اجرا و ارزیابی نتایج ازمونهای محتوا.

13-اجرای بررسی تحلیلی و تعیین APR

14-طراحی ازمون جزییات مانده حساب و گروه معاملات و ارزیابی نتایج ان.

15- مراحل انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه (pps)

16-برنامه رسیدگی به حسابها.

16-1 سرمایه.

16-2 اندوخته ها.

16-3 حسابها و اسناد پرداختنی پیش دریافتها و ذخایر.

16-4 تسهیلات مالی.

16-5 داراییهای ثابت.

16-6 سرمایه گذاریها.

16-7موجودی جنسی و كارهای در جریان ساخت.

16-8 حسابها و اسناد دریافتنی.

16-9 موجودیهای بانكی و  وجوه نقد.

16-10 شركتهای عضو گروه و شركتهای وابسته

16-11 فروش كالا و ارایه خدمات.

16-12 خرید و هزینه ها.

16-13 خالص سایر در امد ها و هزینه ها

16-14 سایر....

17-خلاصه ساعات كار (بودجه/واقعی).

18-برگ تخصیص ساعات كار ماه.

19-فهرست پرونده دایم و جاری.

20-سایر..

21-برای تهیه تعیین سطح اهمیت در حسابرسی از جه فرمولهای استفاده كنیم؟

جواب ) مجموع داراییها و فروش= داراییها + فروش

میانگین فروش و داراییها= مجموع داراییها و فروش/2

برای مقایسه میانگین جمع فروش و داراییها با دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی به این مثال توجه فرمایید.فرض بگیرید .میانگین داراییها و فروش در سل D8 محاسبه شده باشد.و اولین سل مقایسه با جدول دستور العمل در سلb12 انجام شود. برای محاسبه اعداد زیر فرمولهای مربوطه به شرح زیر استفاده كنید

1000 میلیون ریال:D8>1000;1000;D8)IF)

9000 میلیون ریال:D8>=10000;10000-1000;D8-B12)IF)

90000 میلیون ریال:(D8>=100000;100000-10000;IF(D8<10000;0;D8-10000)IF)

900000 میلیون ریال:D8>=1000000;1000000-100000;IF(D8<100000;0;D8-100000))IF)

1000000 میلیون ریال به بالا:D8>=1000000;D8-1000000;0)IF)

نتیجه فرمولهای فوق به ترتیب در ضریب اهمیت3 درصد ؛ 2.5درصد؛2درصد ؛ 1.5درصد و 1 درصد ضرب تا مبلغ اهمیت مشخص گردد. جمع مبلغ اهمیت در عدد 3 ضرب تا مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابها مشخص گردد.جمع مبلغ اهمیت در60درصد ضرب تا حداكثر مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده هر حساب بدست اید سلD21.مانده هرحساب در سطح صورتهای مالی در یك ستون درج و جمع بگیریدD44و مبلغ اهمیت قابل تخصیص به مانده حسابهاF44. در مقابل ان قرار دهید و از فرمولهای زیر استفاده كنید:

F$44/$D$44)*D24) = برای ستون تخصیص یافته اولیه از این فرمول .

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$48/$D$48)*D24= ستون تعدیل اولیه.

((IF(F24>=$D$21;$D$21;(($F$50/$D$50)*D24 = ستون تعدیل نهای.

  سلهای مطلق($) شد ه  برای محاسبه اختیاری می باشد.در هر شركت احتمال تغییر وجود دارد.


22- برای تاییدیه ارسال شده درحسابرسی صورتهای مالی از چه فرمول های در اكسل  استفاده كنیم؟

جواب ) با این فرض كه  بدهكار ستونB بستانكارستونC مانده ستونD تاییدیه ستونF مقایسه ستونH جواب نیامده ستونI و طلب شركت ستون j , بدهی شركت ستون k باشد. از فرمول های زیر استفاده شود:

B-C=ستون مانده.

IF(F3="";D3;(IF(F3>=D3;-F3+D3;D3-F3)))=ستون مقایسه.

IF(H3=D3;D3;0)=ستون جواب نیامده.

  ستون طلب شركت (0;(0;If(h3>0;IF(h3<>I3;h3 =

ستون  بدهی شركت = (0;(0; If(h3<0;IF(h3<>I3;h3

براساس نیاز هم می توان از ستونهای بیشتری  استفاده كرد .كاربرد ان در مورد تاییدیه بانكها؛ سرمایه گذاریها ؛و مطالبات وغیره  می باشد.(درضمن پرانتز كنار مساوی باید در اول خط قرار بگیرد.)

23-برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تهیه شد با اكسل (Excel) و بررسی تداوم فعالیت شركت از چه نسبتهای استفاده كنیم؟

جواب ) همانطور كه در بالا اشاره شد . چون اكسل(Excel) برای هر سل داری ادرس می باشد در  نتیجه به راحتی می توان از نسبتهای مالی به شرح زیر استفاده كرد . و انها را به صورتهای مالی تهیه شده كینك(Link) كرد.

1-Current Ratio     =   Total Current Assets / Total Current Liabilities

جمع بدهی جاری/جمع دارای جاری = نسبت جاری

Quick Ratio   =     (Total current assets - Inventories) / Total Current Liabilities-2

جمع بدهی جاری/موجودی كالا- جمع داراییهای جاری = نسبت سریع انی

Debt to Equity Ratio    =    Total Debt / Total Equity-3

جمع حقوق صاحبان سهام / جمع بدهیها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یا نست كل بدهی


Debt to Assets Ratio   =     Total Debt / Total Assets-4

جمع داراییها / جمع بدهیها = نسبت بدهیها به داراییها


Interest Coverage Ratio     =   Earnings Before Interest and Taxes / Annual Interest Expense-5

هزینه بهره سالانه / سود قبل از كسر بهره و مالیات = نسبت پوشش بهره


Cash Flow Coverage   =     Net Cash Flow / Annual Interest Expense-6

هزینه بهره سالانه / خالص جریان نقدی = نسبت پوشش جریانهای نقدی

Net Profit Margin  =      Profit After Taxes /  Sales-7

فروش / سود خالص قبل از مالیات = بازده فروش

Return on Assets (RoA)   =      Profit After taxes / Total Assets-8

جمع داراییها / سود خالص قبل از مالیات = بازده دارایی

Return on Equity (ROE)    =    Profit After Taxes / Shareholders Equity (book value)-9

حقوق صاحبان سهام / سود خالص قبل از مالیات =  بازده سرمایه


Earnings per common Share (Eps)    =    (profits after taxes - preferred Dividend ) / of common  share outstanding)-10

تعداد سهام / سود خالص قابل تقسیم =  سود هر سهم

Payout Ratio    =    Cash Dividends / Net income-11

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Inventory Turnover   =     Cost of Goods Sold / Average Inventory-12

متوسط موجودی كالا / بهای تمام شده كالای فروش رفته

Total Assets Turnover    =     Sales / Average Total Assets-13

متوسط جمع داراییها/ فروش = دفعات گردش دارایی

Accounts Receivable Turnover     =    Annual Credit Sales / Average Receivables-14

متوسط حسابهای دریافتنی/ فروش سالانه = گردش حسابهای دریافتنی

Average Collection period      =   Average Accounts Receivable / (Total Sales / 365)-15

365/جمع فروش/ متوسط مطالبات تجاری = دوره وصول مطالبات تجاری

Days in inventory     =    Days in a year / inventory turnover-16


Price to Earnings Ratio(P/E)   =     Current Market Price per share / After tax Earnings per share-17

سود هر سهم / ارزش روز سهم = ارزش روز سهم به سود

Dividend yield   =      Annual Dividends per share / Current market price per share-18

قیمت جاری بازار هرسهم / سود سالانه هرسهم = بازده سود هرسهم

Net Woth   =     Total Assets - total Liabilities -preferred Stock-19

سهام ممتاز - جمع بدهیها - جمع داراییها = ارزش ویژه
Asset - Equity Ratio or Leverage Ratio    =    Assets / shareholder s Equity-20

حقوق صاحبان سهام / داراییها = نسبت داراییها به حقوق صاحبان سهام

Long term Debt to capital     =    Debt / Debt + Equity-21

حقوق صاحبان سهام+ بدهی/ بدهی = بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

Interest Coverage Ratio  =      Ebit / Annual interest Expense-22

هزینه بهره سالانه /سود قبل از كسر بهره مالیات = نسبت پوشش بهره

Cash Flow Coverage     =   Net cash Flow / Interest Expense-23

هزینه بهره / خالص جریان نقدی =  نسبت جریانهای نقدی
Sales Growth Rate     =   ((Current year sales - last year sales) / last year sales)*100-24

  100 *(فروش سال گذشته/ (فروش سال گذشته - فروش سال جاری )) = درصد تغییرات فروش

Expense analysis     =   various expenses / sales-25

فروش / تغییرات هزینه = تحلیل هزینه

Gross margin / sales  =      gross profit / total sales-26

جمع فروش / سود ناویژه = فروش / حاشیه سود ناخالص

Operating profit / sales   =     operating profit / Net sales-27

فروش خالص / سود عملیاتی = فروش / سود عملیاتی یا نسبت سود به فروش

Ebit / sales  =       Ebit / net sales-28

فروش خالص/ سود قبل از كسر بهره و مالیات =   نسبت  سود قبل از كسر بهره و مالیات به فروش


Return on sales (ros)   =     net income / net sales-29

فروش خالص / سود ویژه =  نسبت سود خالص یا بازده فروش

Return on investment (ROI)     =   Net income / total Assets-30

جمع داراییها / سود ویژه = بازده سرمایه گذاریها

Return on Assets (RoA)     =   Net income/ total Assets-31

جمع داراییها / سود ویژه = بازده داراییها

Return on Equity (Roe)   =     Eat / Shareholders Equity-32

حقوق صاحبان سهام /         =   بازده حقوق صاحبان سهام

payout ratio      =   Cash Dividends / net income-33

سود ویژه / سود سهام نقدی = نسبت سود سهام عادی به سود ویژه

Retaion ratio   =     Retained Earnings / net income-34

سود ویژه / سود انباشته = نسبت انباشت سود

Sustainable growth rate (Sgr)   =     ROE*Retention Ratio-35

نسبت انباشت سود * بازده حقوق صاحبان سهام = نرخ رشد قابل تحمل

RoE   =     (Net income / sales)*(sales / Assets)* (Assets / Equity)-36

(حقوق صاحبان سهام / داراییها) * (داراییها / فروش ) * (فروش/ سود ویژه ) = بازده حقوق صاحبان سهام

Days in inventory    =     (Average inventory / cost of sales )*365-37

365*(بهای تما شده كالای فروش رفته / متوسط موجودی ) = موجودی یك روز


Assets turnover    =    net sales / total Assets-38

جمع داراییها / فروش خالص = گردش داراییها

Receivables turnover   =     Credit Sales / Accounts Receivables-39

حسابهای دریافتنی / بستانكار فروش = گردش حسابهای دریافتنی یا دوره وصول مطالبات تجاری

Average Collection period     =    Accounts Receivable / net sales )* 365-40

365 *(فروش خالص / حسابهای در یافتنی )  = میانگین دوره وصول

Accounts payable turnover    =    purchases / Accounts payable-41

حسابهای پرداختنی / خرید = گردش حسابهای پرادختنی


Days AP outstanding   =     (Accounts payable/ cost of sales)*365-42

365 * (بهای تمام شده كالای فروش رفته / حسابهای پرداختنی ) = در جریان یك روز حسابهای پرداختنی

Financing period     =    Average collection period days in inventory -days AP outstanding-43


Earning yield     =    1 / Eps-44


Cash flow per share (cps)     =   Net cash flows / of shares outstanding-45


Dividend yield     =    Annual Dividend / current market price-46


Price to Earnings Ratio(P/E)     =   market price per share / EPS-47

Price sales ratio (PS)     =   market price per share / Sales per share-48


Free CF per share    =     (net cash flow from operations - capital Expenditure ) / of shares-49

24-چگونه نامه مدیریت را از روی نكات عمده و سایر نكات حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟

برای این موضوع فرض كنید در شیت اول نكات عمده درج شده و در شیت دوم نامه مدیریت درج شود.ب رای رفع این مشكل كافی است یك ستون در كنار هر دو شیت در نظر بگیرید. تا در صورت تشخیص اینكه نكات عمده  نامه مدیریتی است؛ در ان ستون یك( عدد یا حروف) درج شود.بعنوان مثال می خواهیم در شیت اول كه مربوط به درج نكات عمده است. سل B28 (عدد  یا حروف) ؛ بعنوان اینكه این نكات عمده ؛  باید در نامه مدیریت درج شود.و خود متن هم در سلC28 باشد .حالا می خواهیم در شیت نامه مدیریت در ستون (عدد یا حروف) ؛ در سل B7 ارتباط بر قرار شود و متن مورد نظر در سلC7 درج شود.فرمول های زیر را بنویسید.

Sheet1!B28 = در سل B7 شیت دوم    برای ارتباط ستون با شیت نكات عمده

("";IF(B7=1;Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم    اعداد.(  برای ارتباط متن)

("";IF(B7="A";Sheet1!C28= در سلC7 شیت دوم   حروف.(  برای ارتباط متن)

با نوشتن فرمولهای فوق نامه مدیریت بصورت خودكار نوشته می شود.

اگر شرح سرفصل های صورتهای مالی در یک شیت درج شود.و در شیت مورد نظر در یک ستون ادرس انها درج شود . باستفاده از فرمول (سل ادرسها)INDirect =  می توان شرح سرفصل صورتهای مالی یا هر متنی که قبلا" ادرس دهی شده باشد.به سل جدید انتقال داد.این فرمول در موارد بالا هم کاربرد دارد. 

25-چگونه  گزارش حسابرسی را از روی نكات عمده  حسابرسی در اكسل تهیه كنیم؟
 
جواب)در شیت نكات عمده حسابرسی یك ستون برای درج عدد یا حروف در نظر بگیرید كه بتوان بعد از تجزیه وتحلیل نكات كه نتیجه ان نظر مقبول عدد 1  نظر مشروط عدد2 نظر مردود عدد 3 نظر عدم اظهار نظر عدد چهار  در ان ستون و سل مورد نظر درج كنید. در شیت(Sheet) گزارش حسابرسی چهار ستون در حاشیه سمت راست كه تقریبا"به هم فشرده باشد ایجاد و چند ستون برای نوشتن متن گزارش در نظر بگیرید .دو یا سه ستون به هم فشرده در سمت چپ ستون گزارش برای تنظیم صفحه نهای گزارش در نظر بگیرید.
در ستون سمت چپ به ترتیب این فرمول را  (A2)سل!مورد نظر Sheet =   در هر چهار ستون درج كنید . تا در صورت درج هر كدام از نظرات در نكات عمده حسابرسی عدد مربوطه در ان ستون قرار بگیرد.حالا برای در ج متن گزارش مورد نظر با فرض اینكه نظر مقبول سلH2 و نظر مشروط سلI2 و نظر مردود سلG2 و نظر عدم اظهار نظر سلK2 درج شده باشد و با نوشتن فرمول ذیل متن استاندارد انتخاب شده در گزارش حسابرسی درج می شود.
  =IF(D2=1;H2;IF(C2=2;I2;IF(B2=3;j2;IF(A2=4;K2;"")))
xو برای بند اظهار نظر هم از این قاعده پیروی كنید. ولی برای سایر بندها از نوشته متن نكات عمده استفاده كنید. اگر اظهار نظر ها در شیت(Sheet) دیگر باشد باید به جای سل از كلمه شیت(sheet) استفاده كنید. (مساوی بعد از پرانتز قرمز به قبل از if منتقل شود)

26- نكات عمده تهیه شده با اكسل باید دارای چه محتوای باشد؟

1- مبلغ اهمیت در سطح صورتهای مالی
2- تاریخچه فعالیت شركت
3-گزارشات
3-1 صورتهای مالی
3-2 نامه تاییدیه مدیران
3-3 گزارش فعالیت هیات  مدیره
3-4مدیریت و كاركنان
3-5 تغییرات اساسی در اساسنامه
3-6 عدم رعایت مفاهیم بنیادی حسابداری در تهیه صورتهای مالی
7- تغییرات قابل توجه در میزان فعالیت واحد تجاری طی دوره مورد رسیدگی
8- نتیجه عملیات به شرح ذیل
8-1 نتیجه عملیات دوره مورد رسیدگی همراه با ذكر درصد هریك از اقلام نسبت به فروش
8-2 اقلام و در صدهای مقایسه دوره قبل
8-3 درصد افزایش یا كاهش هر یك از اقلام دوره مورد رسیدگی نسبت به رقم مقایسه دوره قبل
8-4 تجزیه تحلیل و توجیه تغییرات عمده بر اساس رسیدگیهای بعمل امد در طول عملیات حسابرسی
9- ارایه تراز مقایسه ای با در صد نوسان و خلاصه ای از اقلام عمده مندرج در ترازنامه
10-نسبتهای مالی مهم و تغییرات ان و توجیهات ضروری
11- موارد موثر در گزارش حسابرس و بازرس قانونی
12- كارهای معوق از قبیل عدم دریافت پاسخ
13- اصول كلی تنظیم گزارش نكات عمده

27- برای درج تاریخ سیستم در یك سل چه كاری باید انجام دهیم؟

جواب ) در سل مربوطه فرمول ()today = فقط تاریخ سیستم درج می شود و اگر()now = تاریخ و ساعت سیستم در ج می شود .و اگر بخواهیم به تاریخ سیستم چند روز كم یا زیاد كنیم باید بعد از پرانتز علامت + - قرار دهیم سپس روز مربوطه درج كنیم. بعنوان مثال 60 روز به تاریخ سیستم روز كامپیوتر اضافه شود از این فرمول استفاده می كنیم. 60+()today = در ضمن در فرمول فوق سیستم كم و زیاد كردن روز ها تا 40000 روز اجازه می دهد كه محاسبه كنید.

28- برای درج تاریخ هجری شمسی در یك سل اكسل(Excel) با استفاده از تاریخ  سیستم كامپیوتر چه كاری باید انجام داد؟

جواب ) روی سل مورد نظر راست كلیك كنید. گزینه format cells رانتخاب كنید از كادر باز شده گزینه Date را انتخاب كنید در قسمت Type فرمت هجری قمری 19/12/1421 را انتخاب كنید و از قسمت Locale(Location   مثلث كوچك Farsi را انتخاب كنید و كلید ok را بزنید . در سل مورد نظر فرمول ()Today= را تایپ كنید و انرا اجرا كنید تاریخ ان سل تبدیل به هجری قمری می شود .اگر عدد14984- بعد از پرانتز فرمول فوق قرار دهیم .تاریخ ان  تبدیل به هجری شمسی می شود . 

29- برای دریافت تسهیلات از بانكهای دولتی از چه فرمولی در اكسل(Excel) استفاده بكنیم؟

جواب) برای رسیدن به این هدف در بانكهای دولتی به این طریق عمل كنید اگر مبلغ وام بعنوان مثال 25000000 ریال در سل b7 و نرخ 16 درصد در سل b8  , مدت وام 96 ماه در سل b9 باشد و مبلغ سود  در سل b10 محاسبه شود . در سل b10 این فرمول 2400/((1+b7*b 8*( b9)=درج كنید مبلغ سود 16166667 ریال . و برای محاسبه هر قسط از این فرمول استفاده كنید .(b10+b7)/b9 ) =و مبلغ هر قسط 428819 ریال می باشد.

30- چگونه از اكسل(Excel) برای تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی در Power Point استفاده كنیم ؟

جواب) در مراكز علمی  دانشگاهها و كلاسهای اموزشی و تخصیصی و غیر؛ هنگام ارایه و تهیه گزارش Power Point مشاهده می شود كه روی گزارش تاریخ میلادی درج می شود . ما اگر روی منوی insert  در power point كلیك كنیم و زیر منوی text گزینه Date & Time  را انتخاب كنیم كادر Header and Footer  باز می شود . برگ Slide  فسمت include on slide  تیك  Date and time  را بزنید  متوجه  می شود .كه در قسمت update automatically و انتخاب مثلث كوچك تاریخ بصورت میلادی و هجری قمری می باشد .و تاریخ فارسی وجود ندارد. برای رفع این مشكل ما از اكسل كمك می گیریم .برای این منظور از منوی insert در Power point 2007 روی گزینه Table كلیك كنید . و از جدول باز شده روی Excel spreadsheet كلیك كنید تا نرم افزار اكسل () در محیط power point باز شود روی یك سل ان كلیك و مراحل سئوال 28  روی ان اجرا كنید سپس اكسل را در جای كه قرار است تاریخ در انجا نمایش داده شود منتقل كنید . سپس روی فرم power point  كلیك كنید . در اینجا تاریخ هجری شمسی نمایش  داده می شود .
اگر شما روز بعد نرم افزار power point را باز كنید ؛  تاریخ روز قبل تغییر نمی كند برای اینكه تاریخ به روز شود كافی است روی تاریخ دوبل كلیك كنید تا اكسل مربوطه باز و بسته شود تاریخ بطور اتوماتیك بروز رسانی می شود.

31- چگونه می توان در اكسل Excelدر صورتی كه جواب فرمول در سل مربوطه پس از محاسبه صفر شد . نشان داده نشود.و مابقی جواب ها نشان داده شود؟
جواب) پس از اینكه محاسبات را انجام دادیم . بااستفاده از فیلتر به شرح ذیل در اكسل 2003 عمل می كنیم
در بالای ستون جدولی كه میخواهیم فیلتر مربوط را اعمال كند كلیك كنید . واز منوی Data گزینه Filter راانتخاب كنید . زیر گزینه out filter را كلیك كرده و از جدول ایجاد شده گزینه custom را انتخاب كنید.جدول custom out filterظاهر می شود در كامبو ردیف اول equals رابه does not equal تغییر داده ودر text box مقابل ان بازدن كمبو اقلام مورد نظر را كه می خواهیم از جدول حذف شود انتخاب می كنیم مثلا"  صفر ؛ سپس با كلیك روی گزینه ok فیلتر روی جدول اعمال می شود و اقلام مورد نظر حذف می شود.
در اكسل 2007 اول ستون مورد نظر  را انتخاب  كنید .سپس روی ستون مربوطه به جواب كلیك كرده و از منوی data روی گزینه فیلتر كلیك كرده . یك كامبو  بصورت مثلث كوچك ایجاد می شود كه ریز جواب ان ستون مورد نظر شما در ان درج شده است . در صورت برداشتن تیك جلو ی عدد صفر ؛ كلیه محاسباتی كه جواب انها به صفر ختم شده باشد . ردیف های انها حذف می شود .(در واقع پنهان می شود.)
در ضمن اگر در جدول مورد نظر شما یك یا چند ردیف خالی هم باشد . كافی است تیك جلوی Blanks را برداشته كلیه ردیف های خالی هم حذف می شود.

اگر شما ستون جوابها را با رنگ مشخص كرده باشید می توانید از گزینه Filter by Color براساس رنگ ؛ فیلتر مربوطه  را انجام دهید.
و اگر بخواهیم براساس عدد ؛ منطقه مورد نظر را انتخاب كنیم. از گزینه Number Filters برای عدد مساوی ؛عدد كوچكتر ؛عدد  بزرگتر ؛ عدد فی مابین و غیره استفاده می كنیم.

32-چگونه می توان در اکسل 2007از یک جدول ستون های مورد نظر را انتخاب و انها را مرتب کرد وگزارش جدید ساخت؟

جواب ) روی sheet مورد نظر کلیک کنید . و از منوی Insert گزینه Pivot Table را انتخاب کنید جدول Create Pivot Table باز می شود . از Table/ Range   Text Box جدولی که قرار است مرتب ؛ یا تعدادی ستون انتخاب کنیم بوسیله فلش قرمز انتخاب کنید. و سپس گزینه گزینه new work sheet را انتخاب کنید و روی کلید ok کلیک کنید.

یک sheet جدید باز می شود که همراه ان جدول Pivot Table Field List باز می شود که می توان نحوه ایجاد جدول جدید را بصورت Report Filter ؛ Row Labels ؛ Column Labels ؛ ارزش Values تعریف کرده روی کلید choose fields to add to report کلیک کنید. تالیست مربوطه باز شود . و سپس می توان 5 نوع انتخاب داشته باشیم به دلخوا خود یکی را انتخاب کنید. سر فصل جدول انتخاب شده قبلی همراه با check Box نمایان می شود . که می توان به دلخواه خود انها را انتخاب کرد و در قسمت پایین می توان جدول جدید را  تعریف کرده  .

از گزینه  Row labels برای تعریف ردیف جدول جدید استفاده کنید (مثلا" شماره سند حسابداری ؛ شرح کالا ؛ ردیف و...)از گزینه Column Labels برای تعریف ستونهای مورد نظر استفاده کنید. و گزینه Values برای تعریف جمع ستونها استفاده کنید . واز گزینه Repert Filter یک انتخاب برای فیلتر کردن جدول جدید استفاده می شود .در کنار انتخابهای فوق یک مثلث کوچک وجود دارد که با کلیک روی انها می توان ستونها و ردیف ها را جابجا کرد.مثلا" تغییرات به بالا Move up؛ تغییرات به پایین move Down؛براساس ساختار جدول قبلی move to Beginning؛ تغییرات به اخر فلیدmove to End ؛ تغییرات فلید ردیفmove to Row labels ؛ تغییرات فلید ستون move to column labels؛تغییرات ارزشmove to values ؛ حذف فلید Remove Field؛ تعریف فیلدField Setting جمع sum؛میانگین max minمراحل  فوق در حسابرسی هنگام انتخاب نمونه و تعریف اقلام کلیدی کاربرد فراوان دارد.

33-چگونه در حسابرسی ؛ تراز یک حساب انتقال یافته از سیستم حسابداری به اکسل مانده حساب تعریف و سپس اقلام کلیدی را مشخص و جداکانه گزارش گرفت و مابقی اسناد روش نمونه گیری بر روی انها اعمال کرد؟

جواب)فرض کنید هنگام انتقال ترار اسناد به اکسل ردیف اول ؛ ستون ردیف a ؛ستون شماره سند B ؛ستون تاریخ C ؛ستون شرح D؛ستون بدهکارE ؛ ستون بستانکارF ؛باشد . برای ایجاد ستون مانده اسنادG این فرمول را در سل G2 درج کنید(E2-F2;G1+E2-F2 ;"مانده اسناد"= IF(g1  = و انرا به کل ستون مورد نظر اختصاص دهید.مانده بصورت تجمعی در ماید. و در نهایت باستفاده از فرمول SUM برای جدول  جدید جمع تعریف کنید.با توجه به سطح اهمیت و برنامه ریزی اقلام کلیدی مثلا" 400 .

برای نمایش اعداد بالای 400 که در ستون E  اقلام بدهکار  و جزء اقلام کلیدی  هستند به رنگ دیگرنشان داده شود. : شما ازمنوی HOME وزیر منوی STYLES گزینه Conditional Fomatting را انتخاب کنید تالیست ان باز شود روی ایکن Highlight cell Rules کلیک کنید تا زیر منوی ان باز شود . Greater Thanبرای شرط بزرگتر ؛ Less than برای شرط کوچکتر ؛ Between برای شرط فی مابین؛ Equal to برای شرط مساوی Text that contains برای انتخاب متن؛ A Date occurring برای انتخاب تاریخ ؛ More Rulesبرای انتخاب شرایط جدید؛  که ما روی Greater than کلیک می کنیم تا جدول ان باز شود عدد 399 را در ان درج و قسمت روبروی ان حاتهای نمایش را انتخاب می کنیم مثلا" سل کلا" رنگی شود (سبز قرمز و رنگ دلخواه...)یا فقط عدد رنگی شود.پس از انتخاب روی کلید ok کلیک و نتیجه انرا مشاهده کنید .   

برای تعریف اقلام کلیدی که دریک ستون دیگر نشان داده شود . فرمول("";if(H2>=400;E2  = در اولین سل ان ستون H  در ج شود . وانرا به سایر سل ها درگ کنید تا اقلام کلیدی در ان درج شود . حالا با فیلتر کردن از منوی Home زیر منوی Editing ایکن فلیتر و در زیر مجموعه ان  انتخاب Filter جدول مورد نظر فیلتر می شود.  شما با کلیک کردن  روی مثلث کوچک فلیتر ستون اقلام کلیدی و برداشتن تیک Blanks تمام ردیف های که مشمول اقلام کلیدی نشده اند حذف می شود . وفقط اقلام کلیدی مساوی یا بالای 400 باقی می ماند. که شما می توانی 100درصد انرا رسیدگی کنید.در صورت برداشتن تیک کلیه اقلام بالای 400  ؛ سایر اقلام جهت نمونه گیری تصادفی باقی می ماند . که با  مشخص کردن تعداد نمونه و تقسیم  مانده سایر  بر تعداد  فاصله ی نمونه بدست می اید . با انتخاب عدد تصادفی که مبنایی نمونه می باشد می توان سند مربوطه  را تعیین و با استفاده از فیلتر ردیف های خالی  به شرح بالا حذف کنید تا اسناد انتخاب شده باقی بماند . و بتوان عملیات حسابرسی را شروع کرد.علامت "" در اکسل به معنای خالی می باشد. 

از این روش می توان در موجودیها ؛ نقطه سفارش و در قسمت بودجه ؛ برای کنترل ساعت  بودجه استفاده کرد. 

34 - چگونه می توان در اکسل بین حروف و عدد درج شده در یک سل فقط عدد مورد نظر را جدا کرد؟ 

جواب ) برای رسیدن به این هدف باید در سل مورد نظر متن و عدد را با فاصله برابر درج کرد بعنوان مثال در سلهای اکسل این متن درج شود پرداختی  در وجه شرکت ( x)طی چک شماره 879564  با استفاده از فرمول (6;سل موردنظر)Right=  عدد 6 کراکترهای سمت راست را برمی گرداند. لذا فقط به اندازه شماره چک می باشد.اگر در متن فوق اول شماره چک درج شود.از این فرمول استفاده کنید. (6;سل مورد نظر)Left= با اجرای فرمول عدد 6 شماره چک درج شده از ابتدای متن منعکس می کند .اگر عدد در وسط متن باشد از این فرمول استفاده می کنیم.(7,6,سل مورد نظر)mid = ؛عدد7 شروع کراکتر عدد مورد نظر به تعداد 6 کراکتر در وسط متن می توان انتخاب کرد. این فرمولها در تهیه صورت مغایرت بانکی در حسابداری و حسابرسی کاربرد فراوان دارد.

35- چگونه می توان ردیف های یک جدول را جا بجا یا حذف کرد و یا ستونهای انرا تغییر داد؟

جواب) شما با استفاده از فرمولVLookup این عمل را می توانید انجام دهید . یک جدول به شرح ذیل ایجاد کنید ستون A  شماره سند حسابداری ؛ ستون B شرح سند حسابداری ؛ ستون C مبلغ بدهکار ؛ ستون D   بستانکار و ستونE  مبلغ مانده را نشان دهد. فرض کنید می خواهید جدول جدیدی  بر اساس شماره سند ی که مورد نظر شما باشد (سند4و1و 2و 5و 3 ) تنظیم کنید شماره اسناد فوق را در یک ستون مثلا" h  وارد کنید و در ستونی که میخواهید جدول جدید درست شود این فرمول را وارد کنید.  (VLookup(h2;$A$2:$E$5;1   =  در ستون مثلا" K . و انرا تا تعداد اسناد موردد نظر درگ کنید عدد یک در  فرمول یالا شماره ستونی می باشد که باید عدد متناظر با سند مورد انتخاب درج شود و در ستونهای بعدی عدد یک را  به  2و 3 و4  تغییر دهید تاستونهای دیگر جدول مورد نظر تکمیل شود. باحذف عدد 2و3و4 ستونهای مربوطه هم حذف می شود به این ترتیب شما می توانید ردیف و ستونی که لازم ندارید را حذف کنید . علامت $ در فرمول بالا باعث ثابت فرض کردن جدول A2تا  E5 می شود.

36-چگونه می توان جهت انتقال داده از یک جدول (مثلا"جمع تراز نامه به جمع یادداشتهای همراه صورتهای مالی ) استفاده کرد؟

جواب( با توجه به اینکه در اکسل راه های زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله (مساوی= وغیره )می توان از فرمول   INDEX هم استفاده کرد. بعنوان مثال از جدول (ِD16:H22)که شامل 5ستون و 7 ردیف است ؛ که ردیف هفتم  ان هم جمع  جدول  فوق می باشد . که  قصد انتقال  انرا به  جدول  جدید داشته باشیم با نوشتن این فرمول (Sheet1!D16:H22 ,7,1)وINDEX = که عدد هفت اتنخاب ردیف و عدد یک انتخاب ستون می باشند. که با تغییر انها جمع ستونهای دیگر  ؛ و  در صورت نیاز عدد دیگری را از یک جدول انتخاب کرده انتقال پیدا می کند.( و )بین INDEX در فرمول فوق هنگام نوشتن حذف کنید. 

37-برای کنترل یا مقایسه جمع یک جدول با جدول دیگراز چه  فرمولی استفاده بکنیم؟

جواب ) برای رسیدن به این هدف به این مثال توجه کنید.اگر در صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات صورتهای مالی هر یک  از  شرکتهای  فرعی در  یک  شیت  باشد . هنگام  تهیه  جدول  تلفیقی  باید  در  زیر ان یک کنترل  بگذاریم  که جمع اطلاعات  وارد  شده  را  با صورتهای  مالی فرعی مربوطه  کنترل   کند در  زیر جدول  تلفیق  از این  فرمول استفاده کنید . (" IF(H27=sum(Sheet2!D17:D21),"Verified","Errer  = سل H27 جمع اطلاعات  وارده  باشد و sum  ادرس صورتهای مالی فرعی  و "Verified"شرط درست بودن  و "errer"شرط  غلط  بودن . در صورت اختلاف باید اطلاعات مربوطه دوباره بررسی شود تا نتیجه ان مشخص گردد.

38-چگونه از فرمول  ()SUBTOTAL  =استفاده کنیم؟

جواب) با ا نتخاب ستونی که  قرار است  عملیات جمع یا تعداد  یا میانگین یا ماگزیمم و غیره ...   روی  ان  انجام  شود  و  نوشتن   فرمول (subtotal(9,E12:E25= می توان قسمت انتخاب شده جمع گرفت . اگر بجای عدد 9 ؛ عدد 1 قرار گیرد . میانگین.  و اگر عدد 2 قرار گیرد؛  تعداد اعداد . و اگر عدد3 قرار گیرد ؛  تعداد اعداد و متن . و اگر عدد4 قرار گیرد ؛ max و عدد 5 ؛ min وعدد6 product و عدد 10 ؛Aar ....می توان استفاده کرد. با استفاده از فرمول فوق می توان به تجزیه و تحلیل یک جدول  پرداخت که درحسابرسی کار برد فراوانی دارد.

39-چگونه می توان جمع یک ردیف از تایم شیت,که سه رقم عدد صحیح و دو عدد اعشار دارد .  هر عدد انرا   در یک سل  قرار دهیم؟

جواب ) برای طراحی یک تایم شیت احتیاج به 62 ستون و 36 ردیف داریم که  شامل:ردیف؛ عنوان کار ؛ روز 31 ستون؛دقیقه 2 ستون ؛ ساعت 3 ستون ؛ جمع کل یک ستون بصورت پنهان؛ تعداد ناهاری 2 ستون ؛ تعداد ایاب ذهاب : ریالی 2ستون و ساعتی 2 ستون ؛ جمع تعداد یک ستون بصورت پنهان؛ شماره کار: فرعی 2 ستون ؛ اصلی 5 ستون  ؛ خالی یک ستون پنهان؛ شماره قرار داد 8ستون.

ردیف تایم شیت شامل : عنوان 3 ردیف ؛ یک ردیف خالی و پنهان ؛ یک ردیف برای روزهای ماه ؛ یک ردیف خالی

؛ 15 ردیف برای عنوان  کارهای مورد رسیدگی ؛ یک ردیف برای جمع ساعات قابل احتساب؛ 9 ردیف برای مرخصی و غیره ؛ یک ردیف برای جمع ساعات غیر قابل احتساب ؛ یک ردیف  برای جمع کل ؛ یک ردیف برای ساعات استاندارد ؛ یک ردیف برای اضافه کاری و یک ردیف برای کسری کاری.

برای محاسبه جمع ستون کلAm7 ساعات که بصورت یک عدد سه رقمی به اضافه دو عدد اعشاری می باشد به شرح ذیل عمل می کنیم.

در ستونAL7 که قرار است رقم صدگان ساعت درج شود این فرمول درج شود(int(int (am7)/100 =این فرمول رقم عدد صحیح صدگان  را  نمایش می دهد. am7 در واقع همان جمع ستون ساعات می باشد.

در ستونAK7 که   قرار است  رقم  دهگان ساعت درج شود.                                                                            این فرمول( int(int(am7)-(AL7*100))/10= درج شود.این فرمول رقم عدد دهگان را نمایش می دهد.

درستون AJ7 که قرار است رقم یکان ساعت درج شود.

این فرمول (((int(Int(am7)-((AK7*10)+(AL7*100= درج شود.این فرمول رقم عددیکان را نمایش می دهد.

  در ستونAI7 که قرار است رقم یکان اعشاری درج شود.

این فرمول( If((Am7-Int(Am7))=.5;3;0= درج شود.این فرمول 50 را به30 تبدیل می کند.

در ستون AH7 که قرار است رقم دهگان اعشاری درج شود.

این فرمول=(If(AI7=3;0;0= رقم دهگان به صفر تبدیل می کند.

اگر روزهای ماه(31 روز) , شرح روزهفته(7 روز)و ساعت استاندارد به ترتیب در ستونهای a,b,c در شیت دوم  از ردیف دوم درج شده باشد.  باستفاده از فرمول (VLookUp(C5;Sheet2!$A$2:$C$32;3=  ساعات استاندارد به ردیف مربوطه منتقل می شود.c5 ستون شروع ماه است که تا 31 روز ادامه دارد.جدول A2الی C32 که مطلق شده ساعات استاندارد در ان درج شده. و عدد 3 شماره ستونی است که با مقایسه روز های تایم شیت با جدول مربوطه و ساعت متناظر ان به ردیف ساعت استاندارد  تایم شیت منتقل می کند.

40-چگونه بوسیله برنامه نویسی  اکسل صورتهای مالی تهیه کنیم؟

sub my programs()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "ترازنامه"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "داراییها"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389/12/29"
Range("d6").Value = "1388/12/29"
Range("e6").Value = "بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("f6").Value = "یادداشت"
Range("G6").Value = "1389/12/29"
Range("h6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "داراییهای جاری:"
Range("e8").Value = "بدهیهای جاری:"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("G7").Value = "میلیون ریال"
Range("h7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "موجودی نقد"
Range("a10").Value = "حسابها و اسناد در یافتنی تجاری"
Range("a11").Value = " سایر حسابها و اسناد در یافتنی"
Range("a12").Value = "موجودی مواد و کالا"
Range("a13").Value = "سفارشات و پیش پرداختها"
Range("a14").Value = "جمع داراییها جاری"
Range("a15").Value = "داراییهای غیر جاری"
Range("a16").Value = "داراییهای ثابت مشهود"
Range("a17").Value = "داراییهای نامشهود"
Range("a18").Value = "سرمایه گذاری بلند مدت"
Range("a19").Value = "سایر داراییها"
Range("a20").Value = "جمع داراییهای غیر جاری"
Range("a27").Value = " جمع داراییها"
Range("e9").Value = "حسابها و اسناد پرداختنی تجاری"
Range("e10").Value = " سایرحسابها و اسناد پرداختنی"
Range("e11").Value = "پیش در یافتها"
Range("e12").Value = " ذخیره مالیات"
Range("e13").Value = "سود سهام پر داختنی"
Range("e14").Value = "چمع بدهیهای جاری"
Range("e15").Value = "بدهیهای غیر جاری:"
Range("e16").Value = "حسابها پرداختنی بلند مدت"
Range("e17").Value = "ذخیره مزایای پایان خدمت کار کنان"
Range("e18").Value = "جمع بدهیهای غیر جاری"
Range("e19").Value = "جمع بدهیها"
Range("e21").Value = "حقوق صاحبان سهام:"
Range("e22").Value = "سرمایه"
Range("e23").Value = "اندوخته قانونی"
Range("e24").Value = "سایر اندوخته هاا"
Range("e25").Value = "سود انباشته"
Range("e26").Value = "جمع حقوق صاحبان سهام"
Range("e27").Value = "جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام"
Range("c14").Value = "=(c9+c10+c11+c12+c13)"
Range("c20").Value = "=(c16+c17+c18+c19)"
Range("d14").Value = "=(d9+d10+d11+d12+d13)"
Range("d20").Value = "=(d16+d17+d18+d19)"
Range("c27").Value = "=(c20+c14)"
Range("d27").Value = "=(d20+d14)"
Range("g14").Value = "=(g9+g10+g11+g12+g13)"
Range("h14").Value = "=(h9+h10+h11+h12+h13)"
Range("g18").Value = "=(g16+g17)"
Range("h18").Value = "=(h16+h17)"
Range("g19").Value = "=(g18+g14)"
Range("h19").Value = "=(h18+h14)"
Range("g26").Value = "=(g22+g23+g24+g25)"
Range("h26").Value = "=(h22+h23+h24+h25)"
Range("g27").Value = "=(g26+g19)"
Range("h27").Value = "=(h26+h19)"

End Sub

توجه : علامت مساوی بعد از value می باشد. هر کدام از کدهای فوق در یک شیت اجرای کنید.و نحو استفاده از انها درقسمت پایین صفحه اکسل باز شده که تعداد شیت ها را نشان می دهد. راست کلیک کنید و گزینه view code را انتخاب کنید نمای برنامه نویسی باز می شود از منوی insert گزینه module را انتخاب کنید و سپس کدهای فوق به انجا کپی پیست کنید و سپس ازمنوی بالا گزینه run را کلیک کنید تا برنامه شما اجرا شود.

sub income ()


Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"
Range("d3").Value = "صورت سود و زیان"
Range("d4").Value = " برای سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 1389"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("c6").Value = "1389سال"
Range("f6").Value = "1388 سال"
Range("c7").Value = "میلیون ریال"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "درامد ارایه خدمت"
Range("a10").Value = "بهای تمام شده خدمات ارایه شده"
Range("a11").Value = " سود ناخالص"
Range("a12").Value = "هزینه های اداری و عمومی"
Range("a13").Value = "سایر در امدهای عملیاتی"
Range("a14").Value = ""
Range("a15").Value = "سود عملیاتی"
Range("a16").Value = "در امدهای غیر عملیاتی"
Range("a17").Value = "سو د قبل از کسر مالیات"
Range("a18").Value = "مالیات بر درامد"
Range("a19").Value = "سود خالص سال"
Range("c20").Value = "گردش حساب سود انباشته"
Range("a21").Value = " سود خالص"
Range("a22").Value = "کسر می شود 40 درص سود ابرازی سهم دولت "
Range("a23").Value = " سود خالص پس از کسر موضوع قانون بودجه"
Range("a24").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال"
Range("a25").Value = " تعدیلات سنواتی"
Range("a26").Value = "سود و زیان انباشته در ابتدایی سال تعدیل شده"
Range("a27").Value = ""
Range("a28").Value = "سود زیان انباشته در پایان سال"

Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = "=(d9)+(d10) "
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = "=(c12)+(c13)"
Range("d15").Value = "=(d11)+(d14)"
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = "=(d15)+(d16)"
Range("d18").Value = "=-((d17*25)/100)"
Range("d19").Value = "=(d17)+(d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = "=(d19) "
Range("d22").Value = "=-((d17*40)/100) "
Range("d23").Value = "=(d21)+(d22) "
Range("c24").Value = "=(f28)"
Range("d25").Value = " "
Range("d26").Value = "=(c24)+(c25)"
Range("d27").Value = ""
Range("d28").Value = "=(d26)+(d23)"
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = "=(f9)+(f10)"
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = "=(f12)+(f13)"
Range("f15").Value = "=(f14)+(f11)"
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = "=(f15)+(f16)"
Range("f18").Value = "=-((f17*25)/100)"
Range("f19").Value = "=(f17)+(f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = "=(f19) "
Range("f22").Value = "=-((f17*40)/100) "
Range("f23").Value = "=(f21)+(f22) "
Range("f24").Value = ""
Range("f25").Value = " "
Range("f26").Value = "=(f24)+(f25)"
Range("f27").Value = ""
Range("f28").Value = "=(f26)+(f23)"

End Sub

 Sub cashflow()

Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "صورت جریان وجوه نقد"
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = "فعالیتهای عملیاتی :"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d6").Value = "1389/12/29"
Range("f6").Value = "1388/12/29"
Range("a8").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d7").Value = "میلیون ریال"
Range("f7").Value = "میلیون ریال"
Range("a9").Value = "بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :"
Range("a10").Value = "40درصد سود ابرازی سهم دولت – قانون بودجه"
Range("a11").Value = " مالیات بردرآمد :"
Range("a12").Value = "مالیات بردرآمد پرداختی "
Range("a13").Value = "فعالیتهای سرمایه گذاری :"
Range("a14").Value = "افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت"
Range("a15").Value = "وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود"
Range("a16").Value = "وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود "
Range("a17").Value = "افزایش داراییهای نامشهود "
Range("a18").Value = "جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری  "
Range("a19").Value = "خالص (كاهش)  در وجه نقد "
Range("a20").Value = "مانده وجه نقد درآغاز سال "
Range("a21").Value = " تاثیرات تغییرات  نرخ ارز"
Range("a22").Value = ""
Range("a23").Value = ""
Range("a24").Value = "(مانده وجه نقد درپایان سال"
Range("a25").Value = ""
Range("a26").Value = "(مبادلات غیرنقدی) "
Range("d8").Value = ""
Range("d9").Value = ""
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = "=(c14+c15+c16+c17)"
Range("d19").Value = "=(d8+d10+d11+d13+d18)"
Range("d20").Value = ""
Range("d21").Value = ""
Range("d22").Value = ""
Range("d23").Value = ""
Range("d24").Value = "=(d23+d22+d21+d20+d19)"
Range("d25").Value = ""
Range("d26").Value = ""
Range("f8").Value = ""
Range("f9").Value = ""
Range("f10").Value = ""
Range("f11").Value = ""
Range("f12").Value = ""
Range("f13").Value = ""
Range("f14").Value = ""
Range("f15").Value = ""
Range("f16").Value = ""
Range("f17").Value = ""
Range("f18").Value = "=(f14+f15+f16+f17)"
Range("f19").Value = "=(f8+f10+f11+f13+f18)"
Range("f20").Value = ""
Range("f21").Value = ""
Range("f22").Value = ""
Range("f23").Value = ""
Range("f24").Value = "=(f23+f22+f21+f20+f19)"
Range("f25").Value = ""
Range("f26").Value = ""
Range("c15").Value = ""
Range("c16").Value = ""
Range("c17").Value = ""
Range("c18").Value = ""
End Sub

Sub operator()


Range("d2").Value = "شرکت علی و دوستان (سهامی خاص)"

Range("d3").Value = "یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی "
Range("d4").Value = "سال مالی منتهی به 1389/12/29"
Range("a6").Value = " صورت تطبیق سودعملیاتی"
Range("b6").Value = "یادداشت"
Range("d8").Value = "سال 1389"
Range("e8").Value = "سال 1388"
Range("a7").Value = "جریان خالص و رود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی"
Range("d9").Value = "میلیون ریال"
Range("e9").Value = "میلیون ریال"
Range("a10").Value = "سودعملیاتی "
Range("a11").Value = "هزینه استهلاك "
Range("a12").Value = " خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت"
Range("a13").Value = "(افزایش )موجودی موادوكالا "
Range("a14").Value = "(افزایش)سفارشات و پیش پرداختهای "
Range("a15").Value = "(كاهش )حسابهای دریافتنی عملیاتی "
Range("a16").Value = "افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی "
Range("a17").Value = "افزایش (كاهش )پیش دریافتهای عملیاتی "
Range("a18").Value = "درآمدهای غیرعملیاتی  "
Range("a19").Value = "  "
Range("a20").Value = " "
Range("a21").Value = " "
Range("d10").Value = ""
Range("d11").Value = ""
Range("d12").Value = ""
Range("d13").Value = ""
Range("d14").Value = ""
Range("d15").Value = ""
Range("d16").Value = ""
Range("d17").Value = ""
Range("d18").Value = ""
Range("d19").Value = ""
Range("d20").Value = "=(d10+d11+d12+d13+d14+d15+d16+d17+d18+d19)"
Range("d21").Value = ":::::::::::::::::::::"
Range("e10").Value = ""
Range("e11").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("e13").Value = ""
Range("e14").Value = ""
Range("e15").Value = ""
Range("e16").Value = ""
Range("e17").Value = ""
Range("e18").Value = ""
Range("e19").Value = ""
Range("e20").Value = "=(e10+e11+e12+e13+e14+e15+e16+e17+e18+e19)"
Range("e21").Value = ":::::::::::::::::::::::"

end sub

41-vba چیست؟

 جواب )ویژوال بیسیك كاربردی در اكسل visual Basic Applications را VBA می گویند.

42- Developer چیست؟

جواب ) برای فعال كردن       Developer      روی نوار ابزار راست كلیك كنید . سپس گزینه      Customize Quick Access Toolbar....    راا نتخاب كنید.از پنجره باز شده گزینه    Popular     را انتخاب كنید . واز جدول باز شده تیك        Show Developer tab in Ribbon    را زده و كلید   ok  را بزنید         Developer      فعال می شود. Developer در واقع همان قسمت طراحی روی اكسل  می باشد. و در تجزیه  و تحلیل صورتهای مالی كاربرد فراوان دارد.

43- چگونه برای كاربرگهای حسابرسی تیك یا علامت استاندارد حسابرسی تعریف كنیم ؟

جواب )  Private Sub CommandButton1_Click()
Dim a

Dim b

a = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("a3:A6"))
b = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b3:b6"))
Range("a7").Value = a
Range("b7").Value = b
If a = b Then
Range("d10").Value = ChrW(8730)
Range("e10").Value = "="
Range("f10").Value = "مطابقت  با صورتهای مالی 1390"
Range("d13").Value = ChrW(10003)
Range("e13").Value = "="
Range("f13").Value = "مطابقت با پرونده سال قبل"
Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d14").Value = ChrW(402)
Range("e14").Value = "="
Range("f14").Value = "كنترل محاسبات"

Range("d15").Value = ChrW(10007)
Range("e15").Value = "="
Range("f15").Value = "كنترل با ترازكل"
Range("c3").Value = ChrW(10007)
Range("c4").Value = ChrW(10007)
Range("c5").Value = ChrW(10007)
Range("a8").Value = "T"
Range("b8").Value = "T"
Range("a2").Value = "1389"
Range("a1").Value = "سال مالی"
Range("b2").Value = "1390"

Range("d12").Value = ""
Range("e12").Value = ""
Range("f12").Value = " "

Else
Range("d10").Value = ""
Range("e10").Value = ""
Range("f10").Value = ""

Range("d11").Value = "T"
Range("e11").Value = "="
Range("f11").Value = "كنترل جمع "
Range("d12").Value = "O/S"
Range("e12").Value = "="
Range("f12").Value = "معوق "
End If


End Sub

44- برای مقایسه دوستون در اكسل ؛ جمع انها ؛ نشان دادن عددهای كه بین انها مشترك نیستند و تعداد  ایتم های ان دو ستون از چه روشی استفاده كنیم ؟

جواب ) 

Sub Test()
Dim ListA As Range
Dim ListB As Range
Dim c As Range
Set ListA = Range("A1:A100")
Set ListB = Range("B1:B100")
Range("c:c").Value = ""
Range("d:d").Value = ""
Range("C1").Value = "Values in A that are NOT in B"
Range("D1").Value = "Values in B that are Not in A"
Range("E1").Value = "Count of A"
Range("F1").Value = "Count of B"
Range("E2").Value = ""
Range("F2").Value = ""

For Each c In ListA
If c.Value <> "" Then
Range("E2").Value = Range("E2").Value + 1
If Application.CountIf(ListB, c) = 0 Then
Cells(Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1, "C").Value = c
End If
End If
Next c
For Each c In ListB
If c.Value <> "" Then
Range("F2").Value = Range("F2").Value + 1
If Application.CountIf(ListA, c) = 0 Then
Cells(Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1, "D").Value = c
End If
End If
Next c
Dim a

Dim b

a = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("a1:A100"))
b = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("b1:b100"))
Range("a101").Value = a
Range("b101").Value = b
End Sub

ادامه دارد.....viagra without presc
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:19 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
pharmacy viagra order viagra without rx online viagra no pres buy generic viagra no prescription buy viagra online no prescription how to purchase viagra vaigra what is viagra viagra buy viagra pharmacy online viagra viagra pharmacy uk
http://cialissv.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:07 ب.ظ

You suggested it effectively!
precios de cialis generico generic cialis tadalafil cialis super acti tadalafil 20 mg trusted tabled cialis softabs recommended site cialis kanada cialis canada on line precios cialis peru cialis generico online cialis 100mg suppliers
lip
پنجشنبه 18 مرداد 1397 03:07 ق.ظ
My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number
of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts
into it? Any help would be greatly appreciated!
gmail login
چهارشنبه 17 مرداد 1397 09:29 ب.ظ
It's the typical platform today for social network, and yes it'll be
exceedingly a hardship on Gmail or anyone else to produce inroads there.
Gmail sign in for email gmail account login login to gmail account
You can also help make your Gmail account an administrative account so you are
able to use it to completely edit your blog. Log in from a hard line or perhaps
a location which has a stronger signal. Google
gmail login https://loginaid.org/ gmail sign in login email If you're experiencing problems
opening merely one or two messages, it's likely
that the content of these messages is usually to blame.
canadian pharcharmy online
سه شنبه 16 مرداد 1397 01:19 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian mail order pharmacies to usa</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>us pharmacy no prior prescription</a>
canadian pharmacy online
سه شنبه 16 مرداد 1397 01:19 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">online pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>best 10 online pharmacies</a>
Gplus
دوشنبه 11 تیر 1397 01:09 ق.ظ
I'm gone to inform my lіttle brother, tat һe shoulld also pay ɑ quick visit tһіs website
on regular basis tօ get updated fгom neѡest gossip.
viagra kopen bol.com
شنبه 9 تیر 1397 07:49 ق.ظ
Ι will immediately grasp yur rss feed аs I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter
service. Ⅾo you'ᴠe any? Kindly permit mе realize inn οrder that І maу
jսst subscribe.Τhanks.
Theodore
دوشنبه 28 خرداد 1397 11:55 ق.ظ
I've been exploring for a bit for any high quality articles
օr blog posts оn this қind of space . Exploring іn Yahoo І ultimately stumbled սpon this site.
Studying thіs informawtion So і am glad tⲟ express that I've
a very ϳust rіght uncanny feeling I foundd ouut exаctly what I needed.

Ӏ such a ⅼot cеrtainly ᴡill mke ceгtain to
ⅾo not disregard tһis web site andd provides
it a lookk onn a relentless basis.
seymour
دوشنبه 28 خرداد 1397 12:05 ق.ظ
Tһanks for finaⅼly talking аbout >حسابداری و
حسابرسی - سوالات اكسل (Excel) <Liked it!
jANAH Stone
شنبه 26 خرداد 1397 11:39 ب.ظ
Spot ⲟn witһ this write-up, I truly belueve that
thіѕ website needѕ much moee attention. І'll
probably bе returning tо read throսgh more,
thankѕ for tthe advice!
top 10 swiss army knives
چهارشنبه 23 خرداد 1397 11:38 ب.ظ
If yоu want too grow your familіarity only keep visiting
this website and Ьe ᥙpdated with the newest goszip posted
here.
approved canadian pharmacies online
چهارشنبه 23 خرداد 1397 02:42 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">safe online pharmacies in canada</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>top 10 mail order pharmacies</a>
canadian pharmacy online
دوشنبه 21 خرداد 1397 03:36 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">rx online no prior prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>canadian pharmacy online</a>
buy prescription drugs without doctor
پنجشنبه 3 خرداد 1397 05:11 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">canada drugs no prescription needed</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
[url=http://canadianonlinepharmacyhd.com/]online drugstore[/url]
Rocky
جمعه 28 اردیبهشت 1397 09:24 ق.ظ
I will right away snatch your rss as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly let mee know so that I could subscribe.
Thanks.
Rocky
جمعه 28 اردیبهشت 1397 09:17 ق.ظ
I will right away snatch your rss as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly let mee know so that I could subscribe.
Thanks.
free cna classes in nyc
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 01:24 ب.ظ
The CNA certification exam can be performed using a special computerized system which uses
the Internet cna classes in houston tx cna classes las vegas cna certification classes training for
a medical assistant usually takes half a year to
18 months depending around the program. MDS QIs are generated annually, using quarterly
data on resident care outcomes and also other parameters reported by NHs cna classes in mn https://cnaclasses.us.com/ how long are cna classes this
site uses files in adobe acrobat portable document format (pdf).
Carri
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ
Please llet mme know if you're looking for a author for your site.
You have some really good posts and I believe I would be
a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back tto mine.
Please send me an email if interested. Kudos!
search craigslist
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 05:51 ب.ظ
How to View Expired Craigslist Ads; How to See Craigslist Ads That Have Been Removed How to Search for Expired.

To add an image in your ad on Craigslist is incredibly simple.
search craigslist Craigslist is an additional option to trade tickets, and you
will need to meet in. Classified-ads website Craigslist is really a great location to find tickets for the sold-out concert or sporting
event you desire to attend, but ensure you don't become victim
to fraud.
payday loan near me
شنبه 22 اردیبهشت 1397 10:16 ب.ظ
Alec Mc - Fadden, centre manager and treasurer at Salford
Credit Union, welcomed the announcement, but said more needs to become done to promote other,
viable, sources of credit. An Obama-era rule had clarified that waiters can keep their tips.

We loaned him £800 to obtain him clear and also the interest we charged was less than £50 over 12
months. payday loan near me If you calculate the loan's APR, or what that
loan would cost over the course of your year, the true interest rate balloons
to some level far beyond that of most cards and bank loans -
a whopping 260 percent. More financial literacy and more fair lending options might help those who'd seek out
payday advances, she said. This is contrary to the typical marketing
from payday lenders, who often pitch the loans as quick cash for the onetime cash crunch.
payday loans online same day
شنبه 22 اردیبهشت 1397 03:06 ق.ظ
A trade body, the Consumer Financial Association, has claimed that simply a quarter of those turned down finished up better off financially.

At a period when gig jobs or small paychecks keep many Americans on financial edge, banks and
small banks are some of those offering small loans which do not come with sky-high fees.
25 million to prepare and test a product over 36 months that he asserts is far more economical and safe for consumers.

payday loans online same day Another unsubstantiated claim is
always that you could possibly be charged with fraud
or arrested in the event you can't pay a pay day loan back or should you try to discharge the loan. Asking
your supervisor on an advance in your next paycheck could be awkward, such as the let that deter you in case you're really in a bind.
In order to have the loan, they offer the lender the ability to take out
into your market in full when their paycheck
is deposited - also known as wage garnishment.
bfxalopsy
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:27 ب.ظ
rbi master circular on loans and advances 2011 <a href="https://creditrepairLabs.com/#">payday loans</a> provident cash loans review [url=https://creditrepairLabs.com/#]loans online[/url]
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 08:49 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future
and it's time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting
things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!
choc
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:13 ق.ظ
Quality content is the important to interest the users to visit
the website, that's what this web site is providing.
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:55 ب.ظ

Seriously lots of terrific advice.
canadian drugs generic cialis cialis daily new zealand cialis online sialis cialis 20 mg best price how much does a cialis cost cialis y deporte link for you cialis price wow cialis 20 ou trouver cialis sur le net
Viagra 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:15 ق.ظ

You suggested it adequately.
how can you buy viagra buy viagra forum buy now viagra where to buy viagra in store buy viagra tablets online viagra order order viagra no prescription buy price viagra where to buy viagra online buying viagra online australia
rite
شنبه 25 فروردین 1397 07:58 ق.ظ
Ӏ am truly һappy tߋ glance ɑt this website posts ԝhich contains lߋts
of valuable data, tһanks for providing tһese kinds of statistics.
viagra super active wiki
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:09 ق.ظ
Wow, thiѕ paragraph is gߋod, mmy younger sister іs analyzing theѕe
kinds оf things, thus I am gⲟing to convey һer.
diabetes reversal
پنجشنبه 23 فروردین 1397 07:32 ق.ظ
Nice post. I used to be checking constantly this blog and I'm
inspired! Extremely helpful information specifically the closing part :
) I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a long time.
Thank you and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30